آفات تشکیلات

آفات تشکیلات

تشکل ها و مجموعه های فرهنگی بر اساس اصول و اهداف خاصی شکل میگیرد که پایه گذاران آن برای آن تشکل تعریف می کنند.

1070012

تعریف یک هدف به آرمانها و اعتقاداتی بستگی دارد که مؤسسین تشکل به آن پایبند هستند. در ابتدای تشکیل یک نهاد، آرمانها و اعتقادات مورد نظر به صورت پررنگ و برجسته در میان اعضای تشکل وجود دارد، اما با گذشت زمان، یکی از آفت هایی که گریبان تشکلها و اعضای آن را می گیرد، فاصله گرفتن از این آرمانهاست، به گونه‌ای که پس از مدتی مسیر حرکت آن را منحرف نموده و به سویی دیگر می کشاند.

در تشکل های فرهنگی این مسئله از اهمیت بیشتری برخوردار است.

تشکلهای فرهنگی متولی ترویج و تبلیغ فرهنگ در جامعه هستند. این وظیفه خطیر زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم اثرات انحراف در #تشکلهای_فرهنگی، بسیار بیشتر از دیگر تشکلها و سریع تر از آنها در جامعه پدیدار می شود.

 از این رو شاید بتوان گفت تشکل های فرهنگی مهمترین نهاد اجتماعی در میان تشکلهای برون خانوادگی هستند.

برای جلوگیری از اثرات مخرب این آفت و مشکل، باید به نکاتی چند توجه نمود:

در ترسیم اهداف تشکل باید به آرمانهای دینی، انقلابی و ملی توجه ویژه بشود.

شیوه انجام فعالیتهای تشکل باید بر اساس اهداف تنظیم شود؛

نظم درانجام فعالیتها و تقسیم مسئولیت‌ها، باعث جلوگیری از انحراف و تداخل در مسئولیتها می شود؛

رزیابی فعالیتها در مقاطع زمانی کوتاه و ترسیم مجدد اهداف بر اساس آرمانها یکی از مهمترین کارها در فعالیتهای تشکلی است؛ این کار باعث می شود تا مسیر حرکت تشکل بعد از مدتی فعالیت، از آرمانهای دینی و مبانی اعتقادی خود منحرف نشود.

در انجام فعالیت تشکلی، باید به این حدیث پیامبر گرامی اسلام(ص) توجه ویژه نمود که فرمود:

«هر وقت گروهی از شما برای کاری با هم هم صدا شدید، یک نفر را به عنوان رهبر انتخاب نمایید»

انتخاب رهبر و فرمانبری دیگر اعضا از او می تواند از هرج و مرج، خودسری و تک‌روی افراد جلوگیری کند.

توجه به نکات ذکر شده می تواند تا حدودی از انحراف، خنثی سازی و بی اثر نمودن فعالیت تشکلهای فرهنگی جلوگیری نماید.

به اشتراک بگذارید...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *