ارکان اقتصاد مقاومتی

ارکان اقتصاد مقاومتی

ارکان اقتصاد مقاومتی

مسئله اقتصاد مقاومتی تدبیری هوشمندانه است که از سوی مقام معظم رهبری مطرح گردید و مفهومی است که برای مقاوم سازی، بحران زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود در اقتصاد مطرح شد. ادامه مطلب

قناعت از دیگاه قرآن و سنت

قناعت از دیگاه قرآن و سنت

قناعت از دیگاه قرآن و سنت ادامه مطلب

اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی

در چند سال اخیر و با شدت یافتن تحریم های یک جانبه و غیرانسانی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران با هدف متوقف کردن برنامه های صلح آمیز هسته ای ایران، واژه ی جدید «اقتصاد مقاومتی» به ادبیات اقتصادی کشور اضافه و به فراخور حال و روز اقتصاد کشورمان مورد بحث قرار گرفته است. ادامه مطلب

یکی از مهم ترین راه های رونق تولید داخلی مبارزه با قاچاق است

یکی از مهم ترین راه های رونق تولید داخلی مبارزه با قاچاق است

یکی از مهم ترین راه های رونق تولید داخلی مبارزه با قاچاق است

یکی از آن موارد ده گانه، این است که با قاچاق مبارزه ی جدّی بشود؛ اینها دارد به اقتصاد کشور لطمه می زند و ضررش را مردم می برند.باید اذعان کرد که از این بلای بزرگ، آسیب های قابل ملاحظه ای به اقتصاد کشور وارد شده است. قاچاق از واردات دولتی و گمرکی بسیار بدتر است: اوّلاً سلامت جنس معلوم نیست؛ ثانیاً درآمدی از آن عاید دولت نمی شود؛ ثالثاً همان اِشکال واردات را دارد که کساد کردن بازار تولید داخلی است. به همین دلیل، خنجری است که به پشت نظام وارد می شود. یک عدّه ای برای خاطر منافع شخصی خودشان، منافع کشور را با قاچاق لگدمال می کنند.با وجود اینکه قاچاق سمّ تولید داخلی است اما تا امروز، در مبارزه ی با قاچاق خیلی جدّی عمل نکرده ایم. ادامه مطلب

اقتصاد مقاومتی؛ تجربه ای آزموده شده

اقتصاد مقاومتی؛ تجربه ای آزموده شده

اقتصاد مقاومتی؛ تجربه ای آزموده شده

اقتصاد مقاومتی یک اندیشه ی تجربه شده در دنیا است و فقط اختصاص به ما ندارد و این موضوع، کشور را در برابر تکانه های گوناگون جهانی حفظ خواهد کرد… دلیل پیشرفت های علمی و صنعتی آمریکا در ۱۵۰ سال اخیر، به کارگیری اقتصاد مقاومتی است… البته آمریکایی ها این اندیشه را در جهت مادی گری و پول به کار گرفتند اما همین تجربه ی پذیرفته شده ی جهانی را می توان با جهت گیری متعالی تری به کار گرفت. (۱۳۹۵/۱۰/۱۳) ادامه مطلب