آموزش تجوید-درس11-تمام روش‌های تلفظ صحیح حرف «نون» در تلاوت قرآن

آموزش تجوید-درس11-تمام روش‌های تلفظ صحیح حرف «نون» در تلاوت قرآن

جلسه یازدهم
در جلسه گذشته در مورد حرف «نون» ساکن و احکام آن توضیحاتی داده شد، در آن جلسه دو مورد از احکام تلفظ این حرف توضیح داده شد و در این جلسه نیز سومین و چهارمین حکم تلفظ این حرف توضیح داده خواهد شد تا این بحث پایان یابد.

ادامه مطلب

آموزش تجوید-درس10-شیوه‌های تلفظ حرف «نون» در تلاوت قرآن

آموزش تجوید-درس10-شیوه‌های تلفظ حرف «نون» در تلاوت قرآن

درس دهم
در ادامه بحث‌هایی که با عنوان آگاهی از نکات تجویدی در قرآن مطرح شد، در این جلسه، معروفی را به صورت بسیار فشرده مطرح خواهم کرد و آن هم حرف تلفظ حرف «نون» است.

ادامه مطلب

آموزش تجوید-درس9-نکاتی در زمینه تلفظ صحیح برخی حروف در تجوید قرآن

آموزش تجوید-درس9-نکاتی در زمینه تلفظ صحیح برخی حروف در تجوید قرآن

جلسه نهم
در ادامه این آموزش‌ها نکاتی در مورد حرف «را» گفته می‌شود تا این کلید نیز کامل شود. حرف (را) زمانی که فتحه یا ضمه داشته باشد درشت می‌شود اصولاً فتحه و ضمه، فامیل تفخیم هستند و کسره نیز فامیل ترقیق است، اینها با هم ارتباط دارند، کسره معمولاً باعث نازکی صدا است پس اگر حرف (را) کسره داشته باشد نازک است مانند «الرجالُ»، «الرجالِ»، «ما تردی»، «و رتل‌القرآن ترتیلا»،

ادامه مطلب

تجوید : فنّ و مهارت تلاوت فصیح قرآن کریم(۲)

تجوید : فنّ و مهارت تلاوت فصیح قرآن کریم(۲)

پیشینه علم تجوید:

علم تجوید از علوم اسلامى است که به تدریج از علم قرائات منشعب و در حدود قرن چهارم به صورت علمى مستقل مطرح شد. مشهور است که ابومزاحم موسى بن عبیداللّه بن یحیى خاقانى (م. ‌۳۲۵٫ق)، موضوعات علم تجوید را در قالب قصیده‌اى به نظم کشید که به «قصیده خاقانیه» معروف است.

ادامه مطلب

آموزش تجوید-درس8-چه حروفی در قرائت قرآن دو نوع تلفظ دارند؟

آموزش تجوید-درس8-چه حروفی در قرائت قرآن دو نوع تلفظ دارند؟

جلسه هشتم
در ادامه بحث کلیدهای لهجه عرب که عملا نکات مهم تجویدی را آموزش می‌دهیم مقداری روی حرف‌های درشت بیشتر توضیح خواهم داد.
هفت حرف استعلا که قبلا گفته شد داخل یک مثلث واژگونه نوشته می‌شود که در سوره مبارکه حمد تمرین می‌کنیم.

ادامه مطلب

آموزش تجوید- درس6- شیوه تلفظ حروف متفاوت بین زبان فارسی و عربی

آموزش تجوید- درس6- شیوه تلفظ حروف متفاوت بین زبان فارسی و عربی

جلسه ششم

در ادامه جلسات آموزش تجوید قرآن کریم به کلید دوم لهجه عرب که عملاً بخشی از تجوید هست به نحوه تلفظ حرف «ظا» می‌رسیم، همانطور که در جلسات گذشته گفته شد ۱۰ حرف متفاوت بین زبان عربی و فارسی وجود داشت که در جلسات گذشته تا حرف «طا» توضیح داده شد.

ادامه مطلب

آموزش تجوید-درس7-تأثیر توجه به حجم حروف؛ سومین کلید یادگیری لهجه عربی

آموزش تجوید-درس7-تأثیر توجه به حجم حروف؛ سومین کلید یادگیری لهجه عربی

جلسه هفتم
در جلسات گذشته گفته شد که چگونه لهجه عربی در قرائت قرآن پیدا کنیم و همانطور که می‌دانید سه کلید معرفی شد، کلید اول کلید «حرکات» بود که در نماز و قرائت تمرین شود. کلید دوم کلید «حروف» بود که گفته شد ۱۰ حرف متفاوت بین عربی و فارسی وجود دارد و آموزش داده شد.

ادامه مطلب

آموزش تجوید – درس ۵ – دومین کلید لهجه عرب

آموزش تجوید – درس ۵ – دومین کلید لهجه عرب

در این بخش از مطالب که تدریس خواهد شد، دومین کلید از کلیدهای طلایی برای داشتن لهجه عربی که کلید حروف است برای یادگیری تجوید توضیح می‌دهم.

ادامه مطلب

آموزش تجوید – درس ۲ – توصیه‌های بزرگان دین برای قرائت قرآن

آموزش تجوید – درس ۲ – توصیه‌های بزرگان دین برای قرائت قرآن

دومین جلسه تدریس تجوید قرآن کریم توسط استاد سیدمحسن موسوی‌بلده،‌ به بحث در مورد اینکه چگونه قرآن بخوانیم اختصاص یافته است و سؤالاتی همچون این که آیا خداوند و پیامبر(ص) شیوه قرائت قرآن را مشخص کرده‌اند را مطرح و به آنها پاسخ داده است.

ادامه مطلب

آموزش تجوید – درس ۴ – ۳ کلید اساسی برای داشتن لهجه عربی در قرائت قرآن

آموزش تجوید – درس ۴ – ۳ کلید اساسی برای داشتن لهجه عربی در قرائت قرآن

در این جلسه کلید‌های لهجه عرب را برای شما با کمال فشردگی عنوان می‌کنم، چه کار کنیم وقتی که ما قرآن را به لهجه عرب می‌خوانیم آنچه که پیغمبر(ص) از ما خواسته‌اند را به جا بیاوریم؟ ایشان فرموده‌اند که قرآن را با لهجه عرب بخوانید به الحان عربی بخوانید ما هم می‌گویم باشد.

ادامه مطلب